Matching accessories

CPU Cards

CPU Cards for industrial Computer

Storage

Storage for industrial PC

RAM

RAM for industrial PC

Add-on Cards

Add-on Cards for industrial PC


Product

State
Datasheet
PCIe Backplane 1CPU/4PCI/2PCIex1
PCIe Backplane 1CPU/2PCI/1PCIex4
Busplatine PICOe, 1xCPU, 1x PCI,1xPCIex1
PCIe Backplane 1CPU/2PCI/2PCIex1
PCIe Backplane 1CPU/2PCI
PCIe Backplane 1CPU/4PCI/1PCIex4
PCIe Backplane 1CPU/3PCI/2PCIex1
PCIe Backplane 1CPU/3PCI

Additional information about PCI/PCIE (HPE)